Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 146 39 185 -
29/01 kl 01 185 41 226 -
29/01 kl 02 213 42 255 -
29/01 kl 03 222 43 265 -
29/01 kl 04 211 47 258 -
29/01 kl 05 183 46 229 -
29/01 kl 06 146 45 191 -
29/01 kl 07 110 47 157 -
29/01 kl 08 84 49 133 -
29/01 kl 09 75 47 122 -
29/01 kl 10 87 47 134 -
29/01 kl 11 117 49 166 -
29/01 kl 12 157 48 205 -
29/01 kl 13 196 49 245 -
29/01 kl 14 225 51 276 -
29/01 kl 15 236 52 288 -
29/01 kl 16 227 47 274 -
29/01 kl 17 199 49 248 -
29/01 kl 18 160 51 211 -
29/01 kl 19 120 37 157 -
29/01 kl 20 87 37 124 -
29/01 kl 21 69 43 112 -
29/01 kl 22 70 38 108 -
29/01 kl 23 91 31 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 272 267 288 238
Laveste vannstand 86 95 98 108 77
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm