Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 173 194 185 -
29/01 kl 01 212 232 226 -
29/01 kl 02 243 265 255 -
29/01 kl 03 251 275 265 -
29/01 kl 04 240 258 258 -
29/01 kl 05 217 238 229 -
29/01 kl 06 184 206 191 -
29/01 kl 07 144 161 157 -
29/01 kl 08 120 143 133 -
29/01 kl 09 118 137 122 -
29/01 kl 10 126 141 134 -
29/01 kl 11 155 173 166 -
29/01 kl 12 196 225 205 -
29/01 kl 13 236 260 245 -
29/01 kl 14 262 294 276 -
29/01 kl 15 276 315 288 -
29/01 kl 16 267 294 274 -
29/01 kl 17 237 272 248 -
29/01 kl 18 195 240 211 -
29/01 kl 19 155 192 157 -
29/01 kl 20 121 162 124 -
29/01 kl 21 96 134 112 -
29/01 kl 22 101 134 108 -
29/01 kl 23 118 150 122 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 273 273 315 264
Laveste vannstand 85 92 90 96 63
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm