Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 177 185 186 188
29/01 kl 01 218 226 226 228
29/01 kl 02 250 255 257 257
29/01 kl 03 261 265 267 267
29/01 kl 04 251 258 258 261
29/01 kl 05 229 229 229 231
29/01 kl 06 192 191 193 193
29/01 kl 07 154 157 159 160
29/01 kl 08 133 133 137 134
29/01 kl 09 125 122 126 121
29/01 kl 10 135 134 138 141
29/01 kl 11 172 166 169 170
29/01 kl 12 218 205 210 208
29/01 kl 13 258 245 249 253
29/01 kl 14 283 276 281 286
29/01 kl 15 287 288 295 295
29/01 kl 16 281 274 283 280
29/01 kl 17 253 248 253 253
29/01 kl 18 207 211 205 208
29/01 kl 19 169 157 160 162
29/01 kl 20 136 124 130 127
29/01 kl 21 114 112 107 109
29/01 kl 22 114 108 105 107
29/01 kl 23 133 122 121 126

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 250 272 267 288 238
Max fra modell: 26.01 18 250 273 267 295 233
Max fra modell: 26.01 12 250 274 269 295 238
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm