Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 125 33 158 -
30/01 kl 01 163 28 191 -
30/01 kl 02 196 24 220 -
30/01 kl 03 215 23 238 -
30/01 kl 04 215 20 235 -
30/01 kl 05 196 16 212 -
30/01 kl 06 164 13 177 -
30/01 kl 07 128 16 144 -
30/01 kl 08 98 12 110 -
30/01 kl 09 81 8 89 -
30/01 kl 10 81 11 92 -
30/01 kl 11 102 8 110 -
30/01 kl 12 136 3 139 -
30/01 kl 13 174 8 182 -
30/01 kl 14 207 8 215 -
30/01 kl 15 228 1 229 -
30/01 kl 16 229 4 233 -
30/01 kl 17 211 2 213 -
30/01 kl 18 179 1 180 -
30/01 kl 19 141 3 144 -
30/01 kl 20 105 2 107 -
30/01 kl 21 80 5 85 -
30/01 kl 22 71 6 77 -
30/01 kl 23 81 5 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 272 267 288 238
Laveste vannstand 86 95 98 108 77
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm