Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 147 179 158 -
30/01 kl 01 186 218 191 -
30/01 kl 02 217 246 220 -
30/01 kl 03 232 258 238 -
30/01 kl 04 231 264 235 -
30/01 kl 05 210 234 212 -
30/01 kl 06 175 199 177 -
30/01 kl 07 137 166 144 -
30/01 kl 08 105 130 110 -
30/01 kl 09 88 110 89 -
30/01 kl 10 87 114 92 -
30/01 kl 11 108 130 110 -
30/01 kl 12 139 161 139 -
30/01 kl 13 174 199 182 -
30/01 kl 14 208 232 215 -
30/01 kl 15 225 254 229 -
30/01 kl 16 227 253 233 -
30/01 kl 17 208 237 213 -
30/01 kl 18 174 208 180 -
30/01 kl 19 137 170 144 -
30/01 kl 20 100 134 107 -
30/01 kl 21 75 112 85 -
30/01 kl 22 63 105 77 -
30/01 kl 23 74 116 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 273 273 315 264
Laveste vannstand 85 92 90 96 63
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm