Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 22 54 33 -
30/01 kl 01 23 55 28 -
30/01 kl 02 21 50 24 -
30/01 kl 03 17 43 23 -
30/01 kl 04 16 49 20 -
30/01 kl 05 14 38 16 -
30/01 kl 06 11 35 13 -
30/01 kl 07 9 38 16 -
30/01 kl 08 7 32 12 -
30/01 kl 09 7 29 8 -
30/01 kl 10 6 33 11 -
30/01 kl 11 6 28 8 -
30/01 kl 12 3 25 3 -
30/01 kl 13 0 25 8 -
30/01 kl 14 1 25 8 -
30/01 kl 15 -3 26 1 -
30/01 kl 16 -2 24 4 -
30/01 kl 17 -3 26 2 -
30/01 kl 18 -5 29 1 -
30/01 kl 19 -4 29 3 -
30/01 kl 20 -5 29 2 -
30/01 kl 21 -5 32 5 -
30/01 kl 22 -8 34 6 -
30/01 kl 23 -7 35 5 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 43 47 80 55
Laveste værets virkning 8 11 21 27 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm