Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 98 7 105 111
26/01 kl 14 65 12 77 79
26/01 kl 15 19 13 32 35
26/01 kl 16 -28 12 -16 -12
26/01 kl 17 -65 11 -54 -48
26/01 kl 18 -84 11 -73 -73
26/01 kl 19 -81 8 -73 -71
26/01 kl 20 -58 10 -48 -49
26/01 kl 21 -20 8 -12 -11
26/01 kl 22 27 5 32 31
26/01 kl 23 69 6 75 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 160 132 133 100
Laveste vannstand -73 -53 -58 -81 -81
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm