Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 92 9 101 95
27/01 kl 01 90 11 101 93
27/01 kl 02 66 15 81 75
27/01 kl 03 27 18 45 40
27/01 kl 04 -16 20 4 3
27/01 kl 05 -52 29 -23 -32
27/01 kl 06 -71 23 -48 -50
27/01 kl 07 -68 32 -36 -
27/01 kl 08 -45 37 -8 -
27/01 kl 09 -7 34 27 -
27/01 kl 10 39 40 79 -
27/01 kl 11 82 44 126 -
27/01 kl 12 108 48 156 -
27/01 kl 13 109 51 160 -
27/01 kl 14 86 59 145 -
27/01 kl 15 45 54 99 -
27/01 kl 16 -3 50 47 -
27/01 kl 17 -48 42 -6 -
27/01 kl 18 -78 44 -34 -
27/01 kl 19 -87 34 -53 -
27/01 kl 20 -74 32 -42 -
27/01 kl 21 -43 31 -12 -
27/01 kl 22 0 29 29 -
27/01 kl 23 47 22 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 160 132 133 100
Laveste vannstand -73 -53 -58 -81 -81
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm