Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 96 103 101 95
27/01 kl 01 98 104 101 93
27/01 kl 02 78 84 81 75
27/01 kl 03 39 47 45 40
27/01 kl 04 3 9 4 3
27/01 kl 05 -31 -25 -23 -32
27/01 kl 06 -52 -46 -48 -50
27/01 kl 07 -41 -35 -36 -
27/01 kl 08 -18 -9 -8 -
27/01 kl 09 25 32 27 -
27/01 kl 10 77 84 79 -
27/01 kl 11 122 129 126 -
27/01 kl 12 152 161 156 -
27/01 kl 13 152 159 160 -
27/01 kl 14 134 143 145 -
27/01 kl 15 91 102 99 -
27/01 kl 16 38 48 47 -
27/01 kl 17 -11 3 -6 -
27/01 kl 18 -47 -33 -34 -
27/01 kl 19 -52 -39 -53 -
27/01 kl 20 -49 -31 -42 -
27/01 kl 21 -18 -4 -12 -
27/01 kl 22 27 39 29 -
27/01 kl 23 65 79 69 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 161 142 144 111
Laveste vannstand -78 -52 -65 -84 -90
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm