Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 4 11 9 3
27/01 kl 01 8 14 11 3
27/01 kl 02 12 18 15 9
27/01 kl 03 12 20 18 13
27/01 kl 04 19 25 20 19
27/01 kl 05 21 27 29 20
27/01 kl 06 19 25 23 21
27/01 kl 07 27 33 32 -
27/01 kl 08 27 36 37 -
27/01 kl 09 32 39 34 -
27/01 kl 10 38 45 40 -
27/01 kl 11 40 47 44 -
27/01 kl 12 44 53 48 -
27/01 kl 13 43 50 51 -
27/01 kl 14 48 57 59 -
27/01 kl 15 46 57 54 -
27/01 kl 16 41 51 50 -
27/01 kl 17 37 51 42 -
27/01 kl 18 31 45 44 -
27/01 kl 19 35 48 34 -
27/01 kl 20 25 43 32 -
27/01 kl 21 25 39 31 -
27/01 kl 22 27 39 29 -
27/01 kl 23 18 32 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 57 49 49 17
Laveste værets virkning 2 4 8 -6 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm