Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 82 19 101 -
28/01 kl 01 94 21 115 -
28/01 kl 02 81 15 96 -
28/01 kl 03 48 17 65 -
28/01 kl 04 6 19 25 -
28/01 kl 05 -36 13 -23 -
28/01 kl 06 -65 18 -47 -
28/01 kl 07 -73 15 -58 -
28/01 kl 08 -60 17 -43 -
28/01 kl 09 -29 22 -7 -
28/01 kl 10 13 17 30 -
28/01 kl 11 59 24 83 -
28/01 kl 12 96 24 120 -
28/01 kl 13 110 22 132 -
28/01 kl 14 100 26 126 -
28/01 kl 15 67 26 93 -
28/01 kl 16 22 28 50 -
28/01 kl 17 -26 28 2 -
28/01 kl 18 -65 33 -32 -
28/01 kl 19 -84 32 -52 -
28/01 kl 20 -82 39 -43 -
28/01 kl 21 -60 43 -17 -
28/01 kl 22 -24 41 17 -
28/01 kl 23 21 44 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 160 132 133 100
Laveste vannstand -73 -53 -58 -81 -81
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm