Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 103 113 101 -
28/01 kl 01 113 124 115 -
28/01 kl 02 97 106 96 -
28/01 kl 03 61 72 65 -
28/01 kl 04 19 32 25 -
28/01 kl 05 -26 -13 -23 -
28/01 kl 06 -53 -40 -47 -
28/01 kl 07 -63 -48 -58 -
28/01 kl 08 -47 -32 -43 -
28/01 kl 09 -14 2 -7 -
28/01 kl 10 21 38 30 -
28/01 kl 11 69 86 83 -
28/01 kl 12 106 124 120 -
28/01 kl 13 121 142 132 -
28/01 kl 14 117 134 126 -
28/01 kl 15 83 103 93 -
28/01 kl 16 35 56 50 -
28/01 kl 17 -9 11 2 -
28/01 kl 18 -47 -24 -32 -
28/01 kl 19 -65 -44 -52 -
28/01 kl 20 -62 -41 -43 -
28/01 kl 21 -37 -13 -17 -
28/01 kl 22 5 25 17 -
28/01 kl 23 50 70 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 161 142 144 111
Laveste vannstand -78 -52 -65 -84 -90
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm