Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 63 46 109 -
29/01 kl 01 88 44 132 -
29/01 kl 02 88 45 133 -
29/01 kl 03 65 41 106 -
29/01 kl 04 27 37 64 -
29/01 kl 05 -17 34 17 -
29/01 kl 06 -52 32 -20 -
29/01 kl 07 -71 31 -40 -
29/01 kl 08 -68 33 -35 -
29/01 kl 09 -46 31 -15 -
29/01 kl 10 -10 25 15 -
29/01 kl 11 34 25 59 -
29/01 kl 12 76 21 97 -
29/01 kl 13 102 23 125 -
29/01 kl 14 104 20 124 -
29/01 kl 15 83 16 99 -
29/01 kl 16 45 14 59 -
29/01 kl 17 -2 9 7 -
29/01 kl 18 -45 9 -36 -
29/01 kl 19 -74 3 -71 -
29/01 kl 20 -82 1 -81 -
29/01 kl 21 -71 0 -71 -
29/01 kl 22 -42 0 -42 -
29/01 kl 23 -3 2 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 160 132 133 100
Laveste vannstand -73 -53 -58 -81 -81
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm