Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 40 3 43 -
30/01 kl 01 73 -4 69 -
30/01 kl 02 86 -8 78 -
30/01 kl 03 75 -3 72 -
30/01 kl 04 45 -5 40 -
30/01 kl 05 5 -2 3 -
30/01 kl 06 -34 -3 -37 -
30/01 kl 07 -61 1 -60 -
30/01 kl 08 -69 0 -69 -
30/01 kl 09 -57 -3 -60 -
30/01 kl 10 -29 1 -28 -
30/01 kl 11 10 3 13 -
30/01 kl 12 52 1 53 -
30/01 kl 13 86 2 88 -
30/01 kl 14 100 0 100 -
30/01 kl 15 91 0 91 -
30/01 kl 16 63 -2 61 -
30/01 kl 17 22 -5 17 -
30/01 kl 18 -22 -2 -24 -
30/01 kl 19 -57 -7 -64 -
30/01 kl 20 -75 -6 -81 -
30/01 kl 21 -73 -7 -80 -
30/01 kl 22 -55 -7 -62 -
30/01 kl 23 -23 -6 -29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 105 160 132 133 100
Laveste vannstand -73 -53 -58 -81 -81
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm