Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 247 7 254 260
26/01 kl 14 214 12 226 228
26/01 kl 15 168 13 181 184
26/01 kl 16 121 12 133 137
26/01 kl 17 84 11 95 101
26/01 kl 18 65 11 76 76
26/01 kl 19 68 8 76 78
26/01 kl 20 91 10 101 100
26/01 kl 21 129 8 137 138
26/01 kl 22 176 5 181 180
26/01 kl 23 218 6 224 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 309 281 282 249
Laveste vannstand 76 96 91 68 68
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm