Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 254 254 254 260
26/01 kl 14 225 230 226 228
26/01 kl 15 178 184 181 184
26/01 kl 16 126 135 133 137
26/01 kl 17 92 100 95 101
26/01 kl 18 71 77 76 76
26/01 kl 19 71 81 76 78
26/01 kl 20 102 112 101 100
26/01 kl 21 131 137 137 138
26/01 kl 22 183 188 181 180
26/01 kl 23 225 230 224 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 310 291 293 260
Laveste vannstand 71 97 84 65 59
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm