Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 275 - - 269
26/01 kl 13 260 254 254 254
26/01 kl 14 228 226 226 226
26/01 kl 15 184 181 181 181
26/01 kl 16 137 133 132 132
26/01 kl 17 101 95 94 94
26/01 kl 18 76 76 76 75
26/01 kl 19 78 76 76 76
26/01 kl 20 100 101 101 101
26/01 kl 21 138 137 137 136
26/01 kl 22 180 181 181 180
26/01 kl 23 221 224 224 223

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 254 309 281 282 249
Max fra modell: 26.01 18 254 309 280 281 245
Max fra modell: 26.01 12 269 307 281 286 245
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm