Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 7 7 7 13
26/01 kl 14 11 16 12 14
26/01 kl 15 10 16 13 16
26/01 kl 16 5 14 12 16
26/01 kl 17 8 16 11 17
26/01 kl 18 6 12 11 11
26/01 kl 19 3 13 8 10
26/01 kl 20 11 21 10 9
26/01 kl 21 2 8 8 9
26/01 kl 22 7 12 5 4
26/01 kl 23 7 12 6 3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 57 49 49 17
Laveste værets virkning 2 4 8 -6 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm