Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 241 9 250 244
27/01 kl 01 239 11 250 242
27/01 kl 02 215 15 230 224
27/01 kl 03 176 18 194 189
27/01 kl 04 133 20 153 152
27/01 kl 05 97 29 126 117
27/01 kl 06 78 23 101 99
27/01 kl 07 81 32 113 -
27/01 kl 08 104 37 141 -
27/01 kl 09 142 34 176 -
27/01 kl 10 188 40 228 -
27/01 kl 11 231 44 275 -
27/01 kl 12 257 48 305 -
27/01 kl 13 258 51 309 -
27/01 kl 14 235 59 294 -
27/01 kl 15 194 54 248 -
27/01 kl 16 146 50 196 -
27/01 kl 17 101 42 143 -
27/01 kl 18 71 44 115 -
27/01 kl 19 62 34 96 -
27/01 kl 20 75 32 107 -
27/01 kl 21 106 31 137 -
27/01 kl 22 149 29 178 -
27/01 kl 23 196 22 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 309 281 282 249
Laveste vannstand 76 96 91 68 68
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm