Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 245 252 250 244
27/01 kl 01 247 253 250 242
27/01 kl 02 227 233 230 224
27/01 kl 03 188 196 194 189
27/01 kl 04 152 158 153 152
27/01 kl 05 118 124 126 117
27/01 kl 06 97 103 101 99
27/01 kl 07 108 114 113 -
27/01 kl 08 131 140 141 -
27/01 kl 09 174 181 176 -
27/01 kl 10 226 233 228 -
27/01 kl 11 271 278 275 -
27/01 kl 12 301 310 305 -
27/01 kl 13 301 308 309 -
27/01 kl 14 283 292 294 -
27/01 kl 15 240 251 248 -
27/01 kl 16 187 197 196 -
27/01 kl 17 138 152 143 -
27/01 kl 18 102 116 115 -
27/01 kl 19 97 110 96 -
27/01 kl 20 100 118 107 -
27/01 kl 21 131 145 137 -
27/01 kl 22 176 188 178 -
27/01 kl 23 214 228 218 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 310 291 293 260
Laveste vannstand 71 97 84 65 59
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm