Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 244 250 250 248
27/01 kl 01 242 250 250 249
27/01 kl 02 224 230 229 230
27/01 kl 03 189 194 194 193
27/01 kl 04 152 153 153 154
27/01 kl 05 117 126 126 124
27/01 kl 06 99 101 100 100
27/01 kl 07 106 113 112 115
27/01 kl 08 130 141 139 138
27/01 kl 09 176 176 178 180
27/01 kl 10 225 228 228 229
27/01 kl 11 272 275 276 274
27/01 kl 12 293 305 305 305
27/01 kl 13 301 309 309 307
27/01 kl 14 282 294 292 293
27/01 kl 15 241 248 247 251
27/01 kl 16 186 196 196 198
27/01 kl 17 143 143 146 149
27/01 kl 18 108 115 114 114
27/01 kl 19 95 96 98 102
27/01 kl 20 105 107 107 108
27/01 kl 21 136 137 138 142
27/01 kl 22 176 178 179 179
27/01 kl 23 219 218 218 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 254 309 281 282 249
Max fra modell: 26.01 18 254 309 280 281 245
Max fra modell: 26.01 12 269 307 281 286 245
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm