Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 231 19 250 -
28/01 kl 01 243 21 264 -
28/01 kl 02 230 15 245 -
28/01 kl 03 197 17 214 -
28/01 kl 04 155 19 174 -
28/01 kl 05 113 13 126 -
28/01 kl 06 84 18 102 -
28/01 kl 07 76 15 91 -
28/01 kl 08 89 17 106 -
28/01 kl 09 120 22 142 -
28/01 kl 10 162 17 179 -
28/01 kl 11 208 24 232 -
28/01 kl 12 245 24 269 -
28/01 kl 13 259 22 281 -
28/01 kl 14 249 26 275 -
28/01 kl 15 216 26 242 -
28/01 kl 16 171 28 199 -
28/01 kl 17 123 28 151 -
28/01 kl 18 84 33 117 -
28/01 kl 19 65 32 97 -
28/01 kl 20 67 39 106 -
28/01 kl 21 89 43 132 -
28/01 kl 22 125 41 166 -
28/01 kl 23 170 44 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 309 281 282 249
Laveste vannstand 76 96 91 68 68
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm