Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 252 262 250 -
28/01 kl 01 262 273 264 -
28/01 kl 02 246 255 245 -
28/01 kl 03 210 221 214 -
28/01 kl 04 168 181 174 -
28/01 kl 05 123 136 126 -
28/01 kl 06 96 109 102 -
28/01 kl 07 86 101 91 -
28/01 kl 08 102 117 106 -
28/01 kl 09 135 151 142 -
28/01 kl 10 170 187 179 -
28/01 kl 11 218 235 232 -
28/01 kl 12 255 273 269 -
28/01 kl 13 270 291 281 -
28/01 kl 14 266 283 275 -
28/01 kl 15 232 252 242 -
28/01 kl 16 184 205 199 -
28/01 kl 17 140 160 151 -
28/01 kl 18 102 125 117 -
28/01 kl 19 84 105 97 -
28/01 kl 20 87 108 106 -
28/01 kl 21 112 136 132 -
28/01 kl 22 154 174 166 -
28/01 kl 23 199 219 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 310 291 293 260
Laveste vannstand 71 97 84 65 59
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm