Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 251 250 252 255
28/01 kl 01 257 264 263 265
28/01 kl 02 241 245 246 249
28/01 kl 03 207 214 216 215
28/01 kl 04 164 174 172 175
28/01 kl 05 122 126 125 127
28/01 kl 06 93 102 101 98
28/01 kl 07 83 91 88 92
28/01 kl 08 98 106 106 103
28/01 kl 09 133 142 139 141
28/01 kl 10 180 179 181 180
28/01 kl 11 229 232 230 228
28/01 kl 12 270 269 267 270
28/01 kl 13 284 281 280 281
28/01 kl 14 269 275 275 280
28/01 kl 15 241 242 242 247
28/01 kl 16 196 199 198 199
28/01 kl 17 150 151 155 155
28/01 kl 18 119 117 118 118
28/01 kl 19 102 97 97 99
28/01 kl 20 108 106 107 105
28/01 kl 21 129 132 132 134
28/01 kl 22 166 166 169 170
28/01 kl 23 214 214 216 218

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 254 309 281 282 249
Max fra modell: 26.01 18 254 309 280 281 245
Max fra modell: 26.01 12 269 307 281 286 245
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm