Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 21 31 19 -
28/01 kl 01 19 30 21 -
28/01 kl 02 16 25 15 -
28/01 kl 03 13 24 17 -
28/01 kl 04 13 26 19 -
28/01 kl 05 10 23 13 -
28/01 kl 06 12 25 18 -
28/01 kl 07 10 25 15 -
28/01 kl 08 13 28 17 -
28/01 kl 09 15 31 22 -
28/01 kl 10 8 25 17 -
28/01 kl 11 10 27 24 -
28/01 kl 12 10 28 24 -
28/01 kl 13 11 32 22 -
28/01 kl 14 17 34 26 -
28/01 kl 15 16 36 26 -
28/01 kl 16 13 34 28 -
28/01 kl 17 17 37 28 -
28/01 kl 18 18 41 33 -
28/01 kl 19 19 40 32 -
28/01 kl 20 20 41 39 -
28/01 kl 21 23 47 43 -
28/01 kl 22 29 49 41 -
28/01 kl 23 29 49 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 57 49 49 17
Laveste værets virkning 2 4 8 -6 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm