Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 212 46 258 -
29/01 kl 01 237 44 281 -
29/01 kl 02 237 45 282 -
29/01 kl 03 214 41 255 -
29/01 kl 04 176 37 213 -
29/01 kl 05 132 34 166 -
29/01 kl 06 97 32 129 -
29/01 kl 07 78 31 109 -
29/01 kl 08 81 33 114 -
29/01 kl 09 103 31 134 -
29/01 kl 10 139 25 164 -
29/01 kl 11 183 25 208 -
29/01 kl 12 225 21 246 -
29/01 kl 13 251 23 274 -
29/01 kl 14 253 20 273 -
29/01 kl 15 232 16 248 -
29/01 kl 16 194 14 208 -
29/01 kl 17 147 9 156 -
29/01 kl 18 104 9 113 -
29/01 kl 19 75 3 78 -
29/01 kl 20 67 1 68 -
29/01 kl 21 78 0 78 -
29/01 kl 22 107 0 107 -
29/01 kl 23 146 2 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 309 281 282 249
Laveste vannstand 76 96 91 68 68
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm