Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 242 258 258 -
29/01 kl 01 269 284 281 -
29/01 kl 02 268 286 282 -
29/01 kl 03 243 259 255 -
29/01 kl 04 205 221 213 -
29/01 kl 05 159 173 166 -
29/01 kl 06 125 144 129 -
29/01 kl 07 101 120 109 -
29/01 kl 08 106 125 114 -
29/01 kl 09 123 145 134 -
29/01 kl 10 155 180 164 -
29/01 kl 11 202 227 208 -
29/01 kl 12 236 264 246 -
29/01 kl 13 262 292 274 -
29/01 kl 14 261 293 273 -
29/01 kl 15 239 269 248 -
29/01 kl 16 201 230 208 -
29/01 kl 17 147 179 156 -
29/01 kl 18 104 135 113 -
29/01 kl 19 72 103 78 -
29/01 kl 20 65 93 68 -
29/01 kl 21 75 104 78 -
29/01 kl 22 103 126 107 -
29/01 kl 23 140 163 148 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 310 291 293 260
Laveste vannstand 71 97 84 65 59
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm