Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 30 46 46 -
29/01 kl 01 32 47 44 -
29/01 kl 02 31 49 45 -
29/01 kl 03 29 45 41 -
29/01 kl 04 29 45 37 -
29/01 kl 05 27 41 34 -
29/01 kl 06 28 47 32 -
29/01 kl 07 23 42 31 -
29/01 kl 08 25 44 33 -
29/01 kl 09 20 42 31 -
29/01 kl 10 16 41 25 -
29/01 kl 11 19 44 25 -
29/01 kl 12 11 39 21 -
29/01 kl 13 11 41 23 -
29/01 kl 14 8 40 20 -
29/01 kl 15 7 37 16 -
29/01 kl 16 7 36 14 -
29/01 kl 17 0 32 9 -
29/01 kl 18 0 31 9 -
29/01 kl 19 -3 28 3 -
29/01 kl 20 -2 26 1 -
29/01 kl 21 -3 26 0 -
29/01 kl 22 -4 19 0 -
29/01 kl 23 -6 17 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 57 49 49 17
Laveste værets virkning 2 4 8 -6 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm