Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 189 3 192 -
30/01 kl 01 222 -4 218 -
30/01 kl 02 235 -8 227 -
30/01 kl 03 224 -3 221 -
30/01 kl 04 194 -5 189 -
30/01 kl 05 154 -2 152 -
30/01 kl 06 115 -3 112 -
30/01 kl 07 88 1 89 -
30/01 kl 08 80 0 80 -
30/01 kl 09 92 -3 89 -
30/01 kl 10 120 1 121 -
30/01 kl 11 159 3 162 -
30/01 kl 12 201 1 202 -
30/01 kl 13 235 2 237 -
30/01 kl 14 249 0 249 -
30/01 kl 15 240 0 240 -
30/01 kl 16 212 -2 210 -
30/01 kl 17 171 -5 166 -
30/01 kl 18 127 -2 125 -
30/01 kl 19 92 -7 85 -
30/01 kl 20 74 -6 68 -
30/01 kl 21 76 -7 69 -
30/01 kl 22 94 -7 87 -
30/01 kl 23 126 -6 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 309 281 282 249
Laveste vannstand 76 96 91 68 68
Avvik gult nivå -66 -11 -39 -38 -71
Avvik orange nivå -83 -28 -56 -55 -88
Avvik rødt nivå -94 -39 -67 -66 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm