Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 181 206 192 -
30/01 kl 01 214 238 218 -
30/01 kl 02 228 252 227 -
30/01 kl 03 217 240 221 -
30/01 kl 04 184 210 189 -
30/01 kl 05 149 171 152 -
30/01 kl 06 109 132 112 -
30/01 kl 07 83 103 89 -
30/01 kl 08 76 96 80 -
30/01 kl 09 88 106 89 -
30/01 kl 10 115 135 121 -
30/01 kl 11 155 175 162 -
30/01 kl 12 196 214 202 -
30/01 kl 13 228 248 237 -
30/01 kl 14 239 260 249 -
30/01 kl 15 232 250 240 -
30/01 kl 16 203 224 210 -
30/01 kl 17 157 181 166 -
30/01 kl 18 114 139 125 -
30/01 kl 19 75 100 85 -
30/01 kl 20 59 90 68 -
30/01 kl 21 59 92 69 -
30/01 kl 22 75 108 87 -
30/01 kl 23 110 143 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 254 310 291 293 260
Laveste vannstand 71 97 84 65 59
Avvik gult nivå -66 -10 -29 -27 -60
Avvik orange nivå -83 -27 -46 -44 -77
Avvik rødt nivå -94 -38 -57 -55 -88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm