Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -8 17 3 -
30/01 kl 01 -8 16 -4 -
30/01 kl 02 -7 17 -8 -
30/01 kl 03 -7 16 -3 -
30/01 kl 04 -10 16 -5 -
30/01 kl 05 -5 17 -2 -
30/01 kl 06 -6 17 -3 -
30/01 kl 07 -5 15 1 -
30/01 kl 08 -4 16 0 -
30/01 kl 09 -4 14 -3 -
30/01 kl 10 -5 15 1 -
30/01 kl 11 -4 16 3 -
30/01 kl 12 -5 13 1 -
30/01 kl 13 -7 13 2 -
30/01 kl 14 -10 11 0 -
30/01 kl 15 -8 10 0 -
30/01 kl 16 -9 12 -2 -
30/01 kl 17 -14 10 -5 -
30/01 kl 18 -13 12 -2 -
30/01 kl 19 -17 8 -7 -
30/01 kl 20 -15 16 -6 -
30/01 kl 21 -17 16 -7 -
30/01 kl 22 -19 14 -7 -
30/01 kl 23 -16 17 -6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 57 49 49 17
Laveste værets virkning 2 4 8 -6 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm