Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 -1 15 14 10
27/01 kl 01 49 16 65 61
27/01 kl 02 85 16 101 97
27/01 kl 03 98 18 116 113
27/01 kl 04 88 17 105 101
27/01 kl 05 59 17 76 75
27/01 kl 06 16 23 39 35
27/01 kl 07 -32 19 -13 -
27/01 kl 08 -68 26 -42 -
27/01 kl 09 -84 20 -64 -
27/01 kl 10 -74 27 -47 -
27/01 kl 11 -42 24 -18 -
27/01 kl 12 7 31 38 -
27/01 kl 13 60 30 90 -
27/01 kl 14 100 31 131 -
27/01 kl 15 118 29 147 -
27/01 kl 16 111 32 143 -
27/01 kl 17 82 27 109 -
27/01 kl 18 36 36 72 -
27/01 kl 19 -17 30 13 -
27/01 kl 20 -63 37 -26 -
27/01 kl 21 -91 31 -60 -
27/01 kl 22 -94 43 -51 -
27/01 kl 23 -72 40 -32 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 147 141 179 136
Laveste vannstand -85 -64 -55 -27 -66
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm