Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 15 20 15 11
27/01 kl 01 13 18 16 12
27/01 kl 02 13 19 16 12
27/01 kl 03 13 20 18 15
27/01 kl 04 14 21 17 13
27/01 kl 05 11 19 17 16
27/01 kl 06 19 28 23 19
27/01 kl 07 20 29 19 -
27/01 kl 08 20 30 26 -
27/01 kl 09 22 32 20 -
27/01 kl 10 21 30 27 -
27/01 kl 11 22 31 24 -
27/01 kl 12 25 34 31 -
27/01 kl 13 28 38 30 -
27/01 kl 14 25 34 31 -
27/01 kl 15 26 38 29 -
27/01 kl 16 30 41 32 -
27/01 kl 17 31 43 27 -
27/01 kl 18 34 45 36 -
27/01 kl 19 30 43 30 -
27/01 kl 20 28 45 37 -
27/01 kl 21 27 44 31 -
27/01 kl 22 26 43 43 -
27/01 kl 23 27 45 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 45 58 115 88
Laveste værets virkning -8 11 23 35 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm