Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 254 -7 247 247
26/01 kl 14 281 -6 275 278
26/01 kl 15 286 -1 285 282
26/01 kl 16 267 0 267 268
26/01 kl 17 228 3 231 229
26/01 kl 18 178 2 180 181
26/01 kl 19 127 6 133 133
26/01 kl 20 90 11 101 93
26/01 kl 21 76 9 85 85
26/01 kl 22 87 17 104 96
26/01 kl 23 120 16 136 130

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 317 311 349 306
Laveste vannstand 85 106 115 143 104
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm