Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 -7 -7 -7 -7
26/01 kl 14 -8 -6 -6 -3
26/01 kl 15 -1 1 -1 -4
26/01 kl 16 -3 3 0 1
26/01 kl 17 -1 4 3 1
26/01 kl 18 2 7 2 3
26/01 kl 19 2 7 6 6
26/01 kl 20 9 13 11 3
26/01 kl 21 9 13 9 9
26/01 kl 22 12 16 17 9
26/01 kl 23 11 15 16 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 45 58 115 88
Laveste værets virkning -8 11 23 35 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm