Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 169 15 184 180
27/01 kl 01 219 16 235 231
27/01 kl 02 255 16 271 267
27/01 kl 03 268 18 286 283
27/01 kl 04 258 17 275 271
27/01 kl 05 229 17 246 245
27/01 kl 06 186 23 209 205
27/01 kl 07 138 19 157 -
27/01 kl 08 102 26 128 -
27/01 kl 09 86 20 106 -
27/01 kl 10 96 27 123 -
27/01 kl 11 128 24 152 -
27/01 kl 12 177 31 208 -
27/01 kl 13 230 30 260 -
27/01 kl 14 270 31 301 -
27/01 kl 15 288 29 317 -
27/01 kl 16 281 32 313 -
27/01 kl 17 252 27 279 -
27/01 kl 18 206 36 242 -
27/01 kl 19 153 30 183 -
27/01 kl 20 107 37 144 -
27/01 kl 21 79 31 110 -
27/01 kl 22 76 43 119 -
27/01 kl 23 98 40 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 317 311 349 306
Laveste vannstand 85 106 115 143 104
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm