Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 184 189 184 180
27/01 kl 01 232 237 235 231
27/01 kl 02 268 274 271 267
27/01 kl 03 281 288 286 283
27/01 kl 04 272 279 275 271
27/01 kl 05 240 248 246 245
27/01 kl 06 205 214 209 205
27/01 kl 07 158 167 157 -
27/01 kl 08 122 132 128 -
27/01 kl 09 108 118 106 -
27/01 kl 10 117 126 123 -
27/01 kl 11 150 159 152 -
27/01 kl 12 202 211 208 -
27/01 kl 13 258 268 260 -
27/01 kl 14 295 304 301 -
27/01 kl 15 314 326 317 -
27/01 kl 16 311 322 313 -
27/01 kl 17 283 295 279 -
27/01 kl 18 240 251 242 -
27/01 kl 19 183 196 183 -
27/01 kl 20 135 152 144 -
27/01 kl 21 106 123 110 -
27/01 kl 22 102 119 119 -
27/01 kl 23 125 143 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 287 326 325 374 330
Laveste vannstand 85 102 102 125 91
Avvik gult nivå -59 -20 -21 28 -16
Avvik orange nivå -76 -37 -38 11 -33
Avvik rødt nivå -86 -47 -48 1 -43
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm