Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 180 184 184 186
27/01 kl 01 231 235 235 234
27/01 kl 02 267 271 270 272
27/01 kl 03 283 286 286 284
27/01 kl 04 271 275 275 276
27/01 kl 05 245 246 248 247
27/01 kl 06 205 209 208 211
27/01 kl 07 156 157 158 160
27/01 kl 08 121 128 128 129
27/01 kl 09 107 106 110 112
27/01 kl 10 121 123 123 123
27/01 kl 11 158 152 152 155
27/01 kl 12 205 208 209 209
27/01 kl 13 258 260 260 262
27/01 kl 14 302 301 304 298
27/01 kl 15 316 317 318 319
27/01 kl 16 309 313 314 310
27/01 kl 17 281 279 280 283
27/01 kl 18 233 242 244 241
27/01 kl 19 184 183 185 186
27/01 kl 20 142 144 145 144
27/01 kl 21 116 110 113 111
27/01 kl 22 119 119 118 117
27/01 kl 23 141 138 138 133

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 285 317 311 349 306
Max fra modell: 26.01 18 285 318 313 381 298
Max fra modell: 26.01 12 285 319 319 366 299
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm