Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 140 37 177 -
28/01 kl 01 191 40 231 -
28/01 kl 02 237 37 274 -
28/01 kl 03 264 40 304 -
28/01 kl 04 266 39 305 -
28/01 kl 05 247 37 284 -
28/01 kl 06 210 35 245 -
28/01 kl 07 163 34 197 -
28/01 kl 08 119 35 154 -
28/01 kl 09 91 33 124 -
28/01 kl 10 87 38 125 -
28/01 kl 11 108 34 142 -
28/01 kl 12 149 27 176 -
28/01 kl 13 201 27 228 -
28/01 kl 14 250 26 276 -
28/01 kl 15 280 27 307 -
28/01 kl 16 286 25 311 -
28/01 kl 17 268 24 292 -
28/01 kl 18 231 26 257 -
28/01 kl 19 181 29 210 -
28/01 kl 20 130 34 164 -
28/01 kl 21 91 34 125 -
28/01 kl 22 75 40 115 -
28/01 kl 23 84 45 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 317 311 349 306
Laveste vannstand 85 106 115 143 104
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm