Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 23 42 37 -
28/01 kl 01 26 46 40 -
28/01 kl 02 26 53 37 -
28/01 kl 03 29 56 40 -
28/01 kl 04 31 53 39 -
28/01 kl 05 28 53 37 -
28/01 kl 06 30 53 35 -
28/01 kl 07 25 51 34 -
28/01 kl 08 33 57 35 -
28/01 kl 09 29 48 33 -
28/01 kl 10 29 42 38 -
28/01 kl 11 30 40 34 -
28/01 kl 12 26 40 27 -
28/01 kl 13 26 37 27 -
28/01 kl 14 23 39 26 -
28/01 kl 15 25 37 27 -
28/01 kl 16 25 39 25 -
28/01 kl 17 29 44 24 -
28/01 kl 18 29 44 26 -
28/01 kl 19 29 45 29 -
28/01 kl 20 25 47 34 -
28/01 kl 21 27 51 34 -
28/01 kl 22 27 52 40 -
28/01 kl 23 33 58 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 45 58 115 88
Laveste værets virkning -8 11 23 35 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm