Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 115 48 163 -
29/01 kl 01 162 53 215 -
29/01 kl 02 213 54 267 -
29/01 kl 03 250 60 310 -
29/01 kl 04 265 59 324 -
29/01 kl 05 257 66 323 -
29/01 kl 06 229 70 299 -
29/01 kl 07 188 71 259 -
29/01 kl 08 142 72 214 -
29/01 kl 09 105 82 187 -
29/01 kl 10 89 91 180 -
29/01 kl 11 97 94 191 -
29/01 kl 12 127 87 214 -
29/01 kl 13 173 79 252 -
29/01 kl 14 224 69 293 -
29/01 kl 15 264 68 332 -
29/01 kl 16 282 67 349 -
29/01 kl 17 276 62 338 -
29/01 kl 18 249 60 309 -
29/01 kl 19 206 61 267 -
29/01 kl 20 156 60 216 -
29/01 kl 21 111 59 170 -
29/01 kl 22 83 62 145 -
29/01 kl 23 79 64 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 317 311 349 306
Laveste vannstand 85 106 115 143 104
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm