Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 41 63 48 -
29/01 kl 01 35 67 53 -
29/01 kl 02 37 69 54 -
29/01 kl 03 36 71 60 -
29/01 kl 04 40 74 59 -
29/01 kl 05 44 74 66 -
29/01 kl 06 48 83 70 -
29/01 kl 07 49 83 71 -
29/01 kl 08 47 91 72 -
29/01 kl 09 51 90 82 -
29/01 kl 10 47 82 91 -
29/01 kl 11 51 84 94 -
29/01 kl 12 44 82 87 -
29/01 kl 13 53 85 79 -
29/01 kl 14 51 91 69 -
29/01 kl 15 48 89 68 -
29/01 kl 16 52 92 67 -
29/01 kl 17 51 92 62 -
29/01 kl 18 47 99 60 -
29/01 kl 19 47 104 61 -
29/01 kl 20 43 115 60 -
29/01 kl 21 46 102 59 -
29/01 kl 22 46 92 62 -
29/01 kl 23 46 93 64 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 45 58 115 88
Laveste værets virkning -8 11 23 35 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm