Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 98 58 156 -
30/01 kl 01 137 56 193 -
30/01 kl 02 186 52 238 -
30/01 kl 03 230 55 285 -
30/01 kl 04 256 50 306 -
30/01 kl 05 260 45 305 -
30/01 kl 06 242 46 288 -
30/01 kl 07 209 42 251 -
30/01 kl 08 166 44 210 -
30/01 kl 09 126 39 165 -
30/01 kl 10 99 30 129 -
30/01 kl 11 94 23 117 -
30/01 kl 12 112 22 134 -
30/01 kl 13 149 21 170 -
30/01 kl 14 196 17 213 -
30/01 kl 15 241 17 258 -
30/01 kl 16 270 15 285 -
30/01 kl 17 276 16 292 -
30/01 kl 18 260 17 277 -
30/01 kl 19 227 18 245 -
30/01 kl 20 182 18 200 -
30/01 kl 21 136 14 150 -
30/01 kl 22 100 20 120 -
30/01 kl 23 84 20 104 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 285 317 311 349 306
Laveste vannstand 85 106 115 143 104
Avvik gult nivå -61 -29 -35 3 -40
Avvik orange nivå -78 -46 -52 -14 -57
Avvik rødt nivå -88 -56 -62 -24 -67
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm