Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 44 87 58 -
30/01 kl 01 39 88 56 -
30/01 kl 02 37 85 52 -
30/01 kl 03 40 77 55 -
30/01 kl 04 41 71 50 -
30/01 kl 05 38 70 45 -
30/01 kl 06 35 68 46 -
30/01 kl 07 32 62 42 -
30/01 kl 08 25 57 44 -
30/01 kl 09 24 58 39 -
30/01 kl 10 21 59 30 -
30/01 kl 11 19 57 23 -
30/01 kl 12 17 50 22 -
30/01 kl 13 14 47 21 -
30/01 kl 14 11 45 17 -
30/01 kl 15 9 46 17 -
30/01 kl 16 10 49 15 -
30/01 kl 17 10 47 16 -
30/01 kl 18 10 48 17 -
30/01 kl 19 9 47 18 -
30/01 kl 20 6 48 18 -
30/01 kl 21 7 50 14 -
30/01 kl 22 4 49 20 -
30/01 kl 23 7 49 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 45 58 115 88
Laveste værets virkning -8 11 23 35 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm