Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 -1 17 16 10
26/01 kl 14 2 11 13 5
26/01 kl 15 6 5 11 2
26/01 kl 16 10 2 12 10
26/01 kl 17 13 3 16 16
26/01 kl 18 14 7 21 21
26/01 kl 19 10 16 26 28
26/01 kl 20 5 27 32 32
26/01 kl 21 0 38 38 31
26/01 kl 22 -4 46 42 31
26/01 kl 23 -6 52 46 31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 46 73 10 31 9
Laveste vannstand 11 -4 -8 -5 -25
Avvik gult nivå -49 -22 -85 -64 -86
Avvik orange nivå -72 -45 -108 -87 -109
Avvik rødt nivå -83 -56 -119 -98 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm