Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 17 17 17 11
26/01 kl 14 9 11 11 3
26/01 kl 15 3 7 5 -4
26/01 kl 16 -2 3 2 0
26/01 kl 17 -4 2 3 3
26/01 kl 18 1 9 7 7
26/01 kl 19 11 20 16 18
26/01 kl 20 24 35 27 27
26/01 kl 21 38 48 38 31
26/01 kl 22 48 56 46 35
26/01 kl 23 54 62 52 37

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 73 15 41 26
Laveste værets virkning -4 -1 -7 0 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm