Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 54 64 55 40
27/01 kl 01 49 61 55 44
27/01 kl 02 44 56 53 48
27/01 kl 03 38 50 51 49
27/01 kl 04 38 49 51 49
27/01 kl 05 44 55 54 48
27/01 kl 06 53 64 60 46
27/01 kl 07 60 71 64 -
27/01 kl 08 61 73 63 -
27/01 kl 09 58 69 58 -
27/01 kl 10 51 61 51 -
27/01 kl 11 44 53 46 -
27/01 kl 12 37 47 40 -
27/01 kl 13 32 41 35 -
27/01 kl 14 27 38 29 -
27/01 kl 15 22 33 24 -
27/01 kl 16 17 27 20 -
27/01 kl 17 13 24 17 -
27/01 kl 18 9 21 14 -
27/01 kl 19 6 18 11 -
27/01 kl 20 5 17 9 -
27/01 kl 21 3 14 7 -
27/01 kl 22 0 12 4 -
27/01 kl 23 -1 9 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 73 15 41 26
Laveste værets virkning -4 -1 -7 0 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm