Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 54 17 71 65
26/01 kl 14 57 11 68 60
26/01 kl 15 61 5 66 57
26/01 kl 16 65 2 67 65
26/01 kl 17 68 3 71 71
26/01 kl 18 69 7 76 76
26/01 kl 19 65 16 81 83
26/01 kl 20 60 27 87 87
26/01 kl 21 55 38 93 86
26/01 kl 22 51 46 97 86
26/01 kl 23 49 52 101 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 128 65 86 64
Laveste vannstand 66 51 47 50 30
Avvik gult nivå -49 -22 -85 -64 -86
Avvik orange nivå -72 -45 -108 -87 -109
Avvik rødt nivå -83 -56 -119 -98 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm