Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 71 71 71 65
26/01 kl 14 66 68 68 60
26/01 kl 15 64 68 66 57
26/01 kl 16 63 68 67 65
26/01 kl 17 64 70 71 71
26/01 kl 18 70 78 76 76
26/01 kl 19 76 85 81 83
26/01 kl 20 84 95 87 87
26/01 kl 21 93 103 93 86
26/01 kl 22 99 107 97 86
26/01 kl 23 103 111 101 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 135 72 104 83
Laveste vannstand 63 48 43 47 8
Avvik gult nivå -39 -15 -78 -46 -67
Avvik orange nivå -62 -38 -101 -69 -90
Avvik rødt nivå -73 -49 -112 -80 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm