Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 64 - - 68
26/01 kl 13 65 71 71 72
26/01 kl 14 60 68 68 69
26/01 kl 15 57 66 67 68
26/01 kl 16 65 67 68 68
26/01 kl 17 71 71 72 72
26/01 kl 18 76 76 77 78
26/01 kl 19 83 81 82 83
26/01 kl 20 87 87 88 88
26/01 kl 21 86 93 94 94
26/01 kl 22 86 97 98 98
26/01 kl 23 86 101 102 103

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 101 128 65 86 64
Max fra modell: 26.01 18 102 128 64 92 68
Max fra modell: 26.01 12 103 129 68 86 65
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm